Szolgáltató neve:

Magyarország:
Ad Astra-Ivy Medical Chemicals Hungary Kft.
Székhelye:
1016 Budapest, Lisznyai utca 34., I. em./10.
Telefon:
Értékesítés/Sales: 06707740742
Igazgatás: 06709494470
E-mail-cím:
info@ivymedical.hu
Kérjük, levelében adja meg lakóhelyét, hogy érdemleges tanácsokkal tudjunk szolgálni!

Nyelvváltás Váltás angol nyelvre / Switch to English


A vállalat története

Az ötlet, hogy hozzanak létre egy vállalatot a CV247 jelű készítmény fejlesztésének befejezésére és annak lehetőségeinek kiaknázására John Carter munkatársainak, tanácsadóinak és szakértőinek egy értekezletén merült fel. Az egyik ilyen téma annak a szükségessége volt, hogy elkezdjék a CV247 jelű készítmény tesztelését humán beteganyagon is. A vizsgálat megbeszélése során nyilvánvalóvá vált, hogy nem szabad útját állni a humán vizsgálatoknak. John Carter ekkor már jó úton volt afelé, hogy befejezze a központi kutyavizsgálatokat, amelyek során láthatóan jó eredményekkel kezelt c25 kutyákat (független szakvélemény alapján), amelyeknek rákos megbetegedését a hisztológiai vizsgálatok tanúsították.

Tanácsot számos szakember adott, köztük: a hivatalos szervek azzal kapcsolatban, milyen követelményeknek kell orvosi szempontból megfelelni a szükséges engedélyek megszerzéséhez, jogi tanácsadók az eljárásmóddal kapcsolatban, valamint egy tőzsdei szakember a piaci fogadtatás felmérésére. Minden tanács rendkívül pozitív volt, és első lépésként létrejött egy korlátolt felelősségű társaság, az „Ivy Medical Chemicals”. Igazgatói a fenti, a vállalat működtetéséhez megfelelő szakértelemmel bíró tanácsadók közül kerültek ki.

Dr. Duffield, aki John Carter a többiektől elkülönülő tanácsadója volt, ebben az időpontban csatlakozott az igazgatósághoz. A kezdeti tanácsoknak megfelelően a vállalat megalkotta a szükséges kutatási és fejlesztési tervet, a gazdasági tervet, a cash flow előrevetítéseket stb., és szakértő felügyelet mellett elkészült egy tájékoztató is az OFEX részvénypiac potenciális üzletrész-tulajdonosai részére. Az ajánlatra bruttó 1,5 millió font érkezett, és megalapították az Ivy Medical Chemicals plc vállalatot, amelynek élén Dr. Duffield állt ügyvezető igazgatóként és John Carter elnökként.

A működése első évében az IMC egy sor, a termék előremozdításához szükséges alapvető beruházást végzett el. Ezek a következők voltak:

  1. egy gyógyszerszállítási rendszer létrehozása
  2. a gyártórendszer kifejlesztése
  3. minőség-ellenőrzési program kidolgozása
  4. egy gyógyszer-stabilitási tesztprogram elindítása
  5. a CV 247 jelű készítmény szabadalmaztatásához szükséges kutatások befejezése
  6. azon klinikai vizsgálat befejezése, amelynek során a CV 247 jelű készítménnyel rákos c50 kutyákat kezeltek.

Az elvégzett munka lehetővé tette, hogy az Ivy kérvényezze az állatorvosi hatóságoknál az előzetes forgalmazási engedélyt. A kapott válaszban a hatóság arra kötelezte az Ivy-t, hogy további 50 rákbeteg kutyán – amelyeket lehetőleg független állatorvosok kezeltek – végezze el a vizsgálatot. Ezenkívül a hatóság felvilágosította az Ivy-t, hogy a továbbiakhoz feltétlenül szükséges a kezelés hatásának az adott célfaj egészséges egyedein való ellenőrzése is.

Miközben továbbra is kizárólag az állatgyógyászati projekten dolgoztak, tovább nőtt az érdeklődés a lehetséges humángyógyászati alkalmazás iránt. Az Ivy-t megismertették a Bedford Hospital kórház Primrose onkológiai egységének konzultáló onkológusával, aki beleegyezését adta, hogy elvégezzenek egy kiinduló vizsgálatot vastag- és végbélrákos, valamint prosztata- és petefészekrákos betegek bevonásával. A klinikai vizsgálat elvégzéséhez szükséges engedély megszerzése után 73 beteget toboroztak, akik a kezelést jól viselték; az eredményeket elkülönítetten rögzítették.

Az eredmények elég pozitívak voltak ahhoz, hogy meghirdessenek egy további, ellenőrzött körülmények között elvégzendő vizsgálatot korai stádiumban lévő prosztatarákos betegek bevonásával. Az Ivy szerződésben megbízott egy magáncéget ennek a vizsgálatnak az elvégzésére. A vizsgálat egy vak vizsgálat volt, amelynek során a CV 247 jelű készítménnyel végzett kezelést hasonlították össze a CV 247 jelű készítmény egyik fontos összetevőjeként jelen lévő nátrium-szalicilát hatásával. Több mint 100 beteget toboroztak. Amint az eredmények elérhetőek lesznek, azokról külön beszámolunk ezen a honlapon.
Ezen időszak alatt több különböző, késői stádiumban lévő rákbeteg Carter úr jóindulatának köszönhetően a Carter Compassionate Trust (Carter Jótevő Alapítvány) jóvoltából potenciális terápiás kezelésként kapott a CV 247 jelű készítményből. Akárcsak az állatbetegek esetében, egyes esetekben a független orvosi felmérések ekkor is megállapították a betegek „életminőségének” javulását. A betegek közül néhányan egy hospice-ban álltak kezelés alatt egyazon ellátási területen. A betegek az érdekelt igazgatóknak számoltak be a CV 247 jelű készítmény hatásairól. A jótékonysági program iránt tapasztalt fokozott érdeklődés ahhoz vezetett, hogy elindítottak egy nyílt végű vizsgálatot, amelynek célja a CV 247 jelű készítmény fájdalomcsillapítóként való alkalmazásának vizsgálata. Ez a vizsgálat véget ért, az eredmények megtalálhatók e honlap egy másik oldalán.

Mindeközben folytatódtak az állatvizsgálatok, az 50 állatot megosztva Carter úr és két független állatorvos kezelte, az elkülönített, egészséges állatokat bevonó vizsgálat befejésre került, és egy külön kérvény került benyújtásra az állatorvosi hatóságok felé 2006-ban. Az állategészségügyi hatóság válasza 2007 áprilisában érkezett meg.

Ezt követően rövid időn belül egy megbeszélésre került sor, hogy megvitassák a folyamatban lévő ügyeket. Annak ellenére, hogy a rákbeteg kutyákon elvégzett vizsgálatok szerint bebizonyosodott a CV 247 jelű készítmény hatásossága és biztonságos volta, az Ivy-nek további klinikai vizsgálatokat kell elvégeznie annak érdekében, hogy megfeleljen az európai szabályozásnak.

A CV247-tel az 1980-as évek óta foglalkozó, valamint az Egyesült Királyságban folytatott kutyakísérletekben megbízott állatorvosként részt vállaló Sebestény Andor professzor a korábbihoz hasonló kutyakísérleteket szervezett Magyarországon. A kísérlet eredményeként a CV247 megkapta az engedélyt Magyarországon a szer kutyák terápiás kezelése során történő alkalmazására. Ezt követően megalakult a magyarországi Ad Astra-Ivy Medical Chemicals Kft vállalkozás a CV247 értékesítésére. 2009 elején Sebestény professzor a Semmelweis egyetemen egy patkánykísérletet követett, amelyben végül bizonyítást nyert a CV 247 antioxidáns hatása. Az egyetlen nagy adag ciszplatin injekció által okozott vesekárosodás tekintetében a hisztológiai vizsgálat kimutatta, hogy a hatást a CV 247 utókezelése jelentős mértékben csökkentette.

2008-ban a Research Genetic Cancer Centre (RGCC) görög kutatóvállalat munkatársával, Dr. Ioannis Papasotiriouval folytatott közös kísérletekben malignáns tumorokkal rendelkező emberi sejtkultúrákat kezeltek a CV247 készítménnyel, amely tumorellenes hatásokat mutatott. A CV247 és annak két összetevője, a nátrium-szalicilát és a C-vitamin összehasonlító vizsgálatai azt mutatták, hogy a szerek kombinációjának bél- és mellrákos sejtekre gyakorolt hatása nagyobb volt, mint az egyes összetevők külön-külön mérhető hatása. Dr. Papasitiriou emellett vizsgálta a CV247 és a ciszplatin kapcsolatát is, ezen vizsgálatok eredményei rámutattak a CV247 és a kemoterápiában alkalmazott citotoxikus készítmények együttes alkalmazásának előnyeire.